Pokročilé zabezpečení, bezpečnější společnost

Společnost Hikvision nabízí otevřená, inovativní a profesionální řešení Bezpečné město, která posouvají bezpečnost, efektivitu a inteligenci měst na zcela novou úroveň.

Hikvision bezpečné město

Vytvoření bezpečného a klidného prostředí je pro města nezbytné k tomu, aby se mohla rozvíjet a vzkvétat. Se stále se zvyšující hustotou zalidnění potřebují města stále pokročilejší technologie, aby dokázala ochránit lidi a majetek. V minulých letech závisela městská správa při zajišťování bezpečnosti výhradně na lidský zdrojích – policii a soukromých bezpečnostních hlídkách. S pokrokem videotechnologií uvítala města efektivnější způsob, jak na věci dohlížet. I velmi základní sledovací systém dnes dokáže usnadnit a urychlit prvotní reakci i vyšetřování zločinu.

A to je samozřejmě jen první krok k efektivnější a inteligentnější městské správě. Níže uvedený graf ukazuje obecný vývoj bezpečného města. Nejde jen o inteligentní aplikace – informace získané v průběhu tohoto procesu mohou nakonec vést k vývoji nečekaných nových aplikací, které umožní nikdy nekončící zlepšování.

CO NABÍZÍME

 

Pokud vše probíhá, jak je uvedeno výše, je zřejmé, že vývoj Bezpečného města bude představovat vícefázový proces. Každý krok do nové fáze přináší nové možnosti a příležitosti. Na obrázku níže je uvedena celá řada řídicích systémů, které společnost Hikvision pro tyto fáze poskytuje.

Pokud vše probíhá, jak je uvedeno výše, je zřejmé, že vývoj Bezpečného města bude představovat vícefázový proces. Každý krok do nové fáze přináší nové možnosti a příležitosti. Na obrázku níže je uvedena celá řada řídicích systémů, které společnost Hikvision pro tyto fáze poskytuje.

Fáze 1: Položení základů městského bezpečnostního systému, který bude pokračovat v růstu

Systém pozemní kontroly

Společnost Hikvision nabízí bezpečnostní kamery určené pro komplexní městské scénáře, aby naplnily požadavky na veřejnou bezpečnost. Systém pozemní kontroly představuje základ městské bezpečnostní infrastruktury. Kamery v hlavních lokalitách a na hlavních městských komunikacích poskytují nepřetržitě důležité informace těm, kdo rozhodují.

Systém kontroly vzdušného prostoru

Nasazením kamer PTZ s velkým přiblížením, pozičních systémů, kamer PanoVu, dronů a zařízení antiUAV na významných místech ve městě se vytváří systém ochrany vzdušného prostoru. Díky kombinaci dynamických a statických uzlů a globálního snímání s detailními záběry představuje systém kontroly vzdušného prostoru nedílnou součást zabezpečení města.

Systém mobilní kontroly

Fixní sledování obvykle pokrývá důležité městské oblasti, ale jeho rozsah je omezený. Pro město jako celek to znamená, že budou stále existovat slepá místa. K řešení tohoto problému je určen systém mobilní kontroly. Systém se skládá z kamer umístěných na těle a přenosných kupolových kamer PTZ, které zajišťují pružnou reakci a umožňují rychlé nasazení v nouzových situacích a tam, kde není dostupné nebo vhodné fixní sledování.

Systém řízení poplachu

Instalace systému řízení poplachu výrazně snižuje potřebu lidských zdrojů, je ho však nutné vybudovat velmi přesně. Technologie Smart Detection společnosti Hikvision zajišťuje, že poplachy, které se dostanou do řídicího centra, jsou skutečné a má smysl na ně reagovat. Zavedení pohotovostních poplachů ve městě zároveň posílí pocit bezpečí mezi obyvateli, jelikož policisté dokážou vést videohovor s lidmi, kteří jsou v nebezpečí ještě před tím, než dojde k samotné události

Fáze 2: Zavedení nového řídicího systému, který zvýší stupeň inteligence Bezpečného města

Inteligentní řídicí systém

S vývojem technologií umělé inteligence vstupuje městská bezpečnost do vzrušující a nové inteligentní éry vedoucí k nebývalému nárůstu efektivity. Díky rozsáhlým možnostem umělé inteligence a hlubokému porozumění oboru zabezpečení na bázi videa integruje systém Hikvision do inteligentních signalizačních zařízení v doménách a výkonných výpočetních zařízeních v cloudu své vlastní algoritmy hlubokého učení. V konečném důsledku se tak vytváří účinná a přesná data a na základě těchto dat vzniká ještě více funkčních využití v oblasti bezpečnosti.

Datové centrum

Pět vrstev řídicích systémů se spojilo, aby vytvořily komplexní pokrytí města – to však nestačí. Kompletní Bezpečné město nevyhnutelně vyžaduje konstrukci centrálního systému. Bude to mozek propojující tisíce zařízení ve městě. Aby bylo možné vytvořit vizualizovaný inteligentní centrální systém v reálném čase, poskytuje společnost Hikvision řadu centrálních zařízení – od řešení úložišť videa s ochranou proti poruše přes velké displeje s vysokým rozlišením a přenos až po centrální výpočetní jednotky, technologii big data a zařízení umožňující procvičování algoritmu umělé inteligence. Společnost Hikvision navíc nabízí výkonný systém aplikací, aby bylo možné poskytovat a sdílet bohaté, vícerozměrné možnosti využití vycházející ze zpracování a analýzy dat.

Fáze 3: Dosažení nových možností s partnery a koncovými uživateli po celém světě

Velké množství zdrojů videa rozmístěných po městě během první fáze představuje solidní základ, takže inteligentní upgrady ve druhé fázi vytvoří dostatek dat. Z nich se stanou městská data IoT, která ve spojení s provozními informacemi klientů pomáhají získat hlubší porozumění a umožňují existenci lokalizovaných městských bezpečnostních systémů a služeb.

Hikvision AI Cloud

Vývoj systému rozložený do třech výše uvedených fází bude vycházet z architektury AI Cloud, v níž budou okrajové uzly, okrajové domény a cloudové ústředí přiřazeny tak, aby se přizpůsobily různým scénářům řešení Bezpečné město, a naplnily požadavky všech úrovni a různých organizací.

Cloudové ústředí: Komplexní aplikace
Sloučení provozních dat a aplikace vícerozměrné analýzy big data

Okrajová doména: Využití napříč scénami
Inteligentní aplikace a shromažďování, uchování a zpracování dat

Okrajový uzel: Aplikace s jednou scénou
Sběr dat z vícerozměrných snímačů a front-endové zpracování dat

KLÍČOVÉ VÝHODY

Celková ochrana

  • Úplné pokrytí bez slepých míst
  • Nepřetržitá ochrana

Řešení ve všech směrech

  • Pokrývá shromažďování, analýzu, zpracování a aplikaci informací.

Umělá inteligence

  • Uschopnění vícescénářových aplikací pomocí vlastních algoritmů hloubkového učení
  • Obohacování dat, která podporují konstrukci chytrých měst

Otevřenost

  • Na bázi cloudové architektury
  • Sdílení schopností infrastruktury, dat, platforem a aplikačních služeb s partnery

 102 zhlédnutí celkově,  2 zhlédnutí dnes