Péče založená na radarových senzorech

Co nabízíme

Pro seniory, kteří jsou v péči kvůli nemoci nebo postižení, může být osamělý život nebezpečný. I pro obyvatele domovů pro seniory nebo pacienty na nemocničních odděleních má ošetřovatelský personál při svém velkém pracovním vytížení často problém zajistit optimální péči 24/7. Inteligentní radarové senzory společnosti Hikvision jsou v těchto prostředích velkým pomocníkem, který umožňuje pohodlnější, předvídavější a dokonalejší péči o seniory nebo pacienty efektivním a bezkontaktním způsobem. Přečtěte si další informace.

Detekce pádu

Pomocná péče

Klíčová technologie

Radar na milimetrových vlnách
  • Radarovou technologii lze použít k měření vzdálenosti, orientace a úhlu sklonu objektu a vytvořit tak mračno bodů s vysokou hustotou, které umožňuje přesné určení polohy objektu.
  • Radarová technologie může také měřit frekvenci pohybů, jako je zvedání a klesání hrudníku, a vypočítat tak dechovou a srdeční frekvenci člověka.

Doporučená řešení

Zajistěte lidem v tísni citlivou, bezkontaktní péči

Radarový senzor společnosti Hikvision pro detekci pádů využívá neškodné milimetrové vlny k detekci změn polohy člověka bez fyzického kontaktu a bez potíží s nositelnými zařízeními. Pokud někdo spadne, radarový senzor okamžitě vyšle alarm do softwaru HikCentral Professional a upozorní zdravotnický personál. Tepelné detektory přítomnosti poskytují tepelný obraz události pro dvojitou kontrolu.

Radarový senzor pro detekci pádů také poskytuje alarm proti překročení doby pobytu, který zabraňuje nepozorovanému pobytu starších osob nebo pacientů v koupelně příliš dlouho.

Kombinace neinvazivních radarových a termovizních technologií bez nutnosti zaznamenávat snímky nebo video maximalizuje zdravotní péči a zároveň chrání soukromí.

Identifikace zdravotních a bezpečnostních problémů pomocí okamžitých dat

V kombinaci s pomocným radarovým senzorem péče a tepelným detektorem přítomnosti společnosti Hikvision lze pomocí algoritmů detekovat životní funkce příjemce péče, včetně frekvence dýchání, srdečního tepu a kvality spánku, a také anomálie v místnosti. Spustí okamžitý poplach při zjištění hluku nebo nečekané návštěvy, nebo když se starší osoba nebo pacient nevrátí do pokoje nebo na lůžko v předem nastaveném čase.

Tyto údaje o stavu a alarmech jsou k dispozici v reálném čase pomocí vlastního softwaru HikCentral Professional společnosti Hikvision. Ať už na počítači na ošetřovatelské stanici, nebo na mobilním zařízení na cestách, mohou ošetřovatelé identifikovat problémy v raných fázích. To zabraňuje tomu, aby starší lidé nebo pacienti potřebovali pomoc po dlouhou dobu, aniž by si toho pečovatel všiml.

Detekce pádu

Zajistěte lidem v tísni citlivou, bezkontaktní péči

Radarový senzor společnosti Hikvision pro detekci pádů využívá neškodné milimetrové vlny k detekci změn polohy člověka bez fyzického kontaktu a bez potíží s nositelnými zařízeními. Pokud někdo spadne, radarový senzor okamžitě vyšle alarm do softwaru HikCentral Professional a upozorní zdravotnický personál. Tepelné detektory přítomnosti poskytují tepelný obraz události pro dvojitou kontrolu.

Radarový senzor pro detekci pádů také poskytuje alarm proti překročení doby pobytu, který zabraňuje nepozorovanému pobytu starších osob nebo pacientů v koupelně příliš dlouho.

Kombinace neinvazivních radarových a termovizních technologií bez nutnosti zaznamenávat snímky nebo video maximalizuje zdravotní péči a zároveň chrání soukromí.

Pomocná péče

Identifikace zdravotních a bezpečnostních problémů pomocí okamžitých dat

V kombinaci s pomocným radarovým senzorem péče a tepelným detektorem přítomnosti společnosti Hikvision lze pomocí algoritmů detekovat životní funkce příjemce péče, včetně frekvence dýchání, srdečního tepu a kvality spánku, a také anomálie v místnosti. Spustí okamžitý poplach při zjištění hluku nebo nečekané návštěvy, nebo když se starší osoba nebo pacient nevrátí do pokoje nebo na lůžko v předem nastaveném čase.

Tyto údaje o stavu a alarmech jsou k dispozici v reálném čase pomocí vlastního softwaru HikCentral Professional společnosti Hikvision. Ať už na počítači na ošetřovatelské stanici, nebo na mobilním zařízení na cestách, mohou ošetřovatelé identifikovat problémy v raných fázích. To zabraňuje tomu, aby starší lidé nebo pacienti potřebovali pomoc po dlouhou dobu, aniž by si toho pečovatel všiml.

Lůžková oddělení

Pokoje v pečovatelském domě

Domácí péče

  • null

    HM-TD1017-2/QW-HS121

 48 zhlédnutí celkově,  4 zhlédnutí dnes